Hopp til innhold

Generell testing av universell utforming

Husk også å se på skjermleser- og tastaturnavigasjonsguiden

Tekststørrelse

Noen er avhengig av å endre tekststørrelsen på et nettsted for å kunne bruke tjenesten. Test ved å endre størrelse i nettleser.

 • I chrome: Gå til chrome://settings/ og under utseende kan du endre skriftstørrelse
 • I Firefox: I hamburgermenyen, velg Preferences under Language and Appearance kan du sette størrelse, standard er 16.

Farger og kontrast

Se a11yproject sin guide for hvordan omfattende teste:

Kan du fortsatt se elementer som for eksempel lenker dersom alt er gråskala? Husk at farger aldri skal være eneste virkemiddel for å formidle informasjon.

Høykontrastmodus

Høykontrastmodus er best støttet på Windows, men kan også simuleres i Chromium-baserte nettlesere. Sjekk at det du lager fortsatt er synlig i denne modusen, i alle states:

 • uten fokus
 • ved hover
 • tastaturfokus

Husk at brukeren velger sine egne farger i denne modusen. Sjekk spesielt at SVGer får fargen sin fra temaet, ikke fra oss.

Zoom i nettleser

Forstørr nettsiden 200%. Sjekk at innhold fortsatt er lesbart og at innhold ikke overlapper.

 • Normalt gir ctrl + + større, ctrl + - gir mindre zoom, ctrl + scrollhjul også. For å komme tilbake til normalen kan man klikke på indikatoren i høyre hjørnet inne i addressefeltet eller ctrl + 0.
 • I Firefox kan man Preferences\Language and Appearance sette default zoom og tekstzoom verdier

Sugerørstesten (youtube) er en test som kan brukes for å simulere hvordan det er å bruke tjenesten for en person som benytter seg av zoom større enn 200%.

Mobil/Touch

Testing av tastaturnavigasjon dekker i stor grad testing av mobil med hjelpeverktøy. Istedenfor tab bruker mobil swipe, og istedenfor space/enter bruker mobil trykk.

Test om nettsiden kan bli rotert i alle retninger.

Test at elementer som hamburgermenyer, knapper, lenker og andre touch-elementer er mulig å bruke med både små og store fingre samt pekepenn.

Test at det er nok luft slik at man alltid har et område å ta tak i for å scrolle siden. Det er viktig at bruker ikke blir låst fast på en skjerm hvor man ikke kan scrolle videre.

Redusert bevegelse

De fleste opperativ system lar nå brukeren sette et ønske om redusert bevegelse. Dette kan være ønskelig av mange grunner, feks vertigo, ADHD eller epilepsi. Denne setter er også tilgjengelig for oss igjennom de aller fleste nettlesere som prefers-reduced-motion. Siden bevegelse er et viktig prinsipp for Jøkul, er det viktig at det ikke går på bekostning av brukeropplevesen hos de som ønsker redusert bevegelse. Jøkul tilbyr en React Hook for dette. Små, brukerinitsierte animasjoner, som feks en animasjon ved klikk på en checkbox er helt greit, men man skal unngå store bevegelser, bevegelser som ikke er brukerinitsiert og alt av paralaxeffekter.

 • I Windows 10: Settings > Ease of Access > Display > Show animations in Windows
 • I macOS: System Preferences > Accessibility > Display > Reduce motion
 • I iOS: Settings > General > Accessibility > Reduce Motion
 • I Android 9+: Settings > Accessibility > Remove animations
 • I GTK/GNOME: GNOME Tweaks > General > Animation skrudd av
 • I Plasma/KDE: System Settings > Workspace Behavior -> General Behavior > “Animation speed” sett til “Instant”
 • I Firefox about:config: Sett ui.prefersReducedMotion til 1