Hopp til innhold

Feedback

Feedback-komponenten lar oss få tilbakemelding fra brukerene våre. Det kan gi oss viktig innsikt om brukeropplevelsen, og avdekke ønsker om funksjonalitet.

Bruk spørsmål med to til fem alternativer når du ber om tilbake­melding. For hvert alternativ kan du spesifisere både teksten som vises og verdien som blir sendt inn, slik at det lett kan integreres med side­statistikk. Vi tilbyr noen standard­spørsmål med alternativer, som dekker de vanligste tilbake­meldings­behovene.

I tillegg til hovedspørsmålet kan man la brukeren legge igjen en skriftlig tilbakemelding. Du kan endre etiketten på tilbake­meldings­feltet på bakgrunn av alternativet brukeren valgte i hovedspørmålet, eller vise en generell etikett.

Oppfølgingsspørsmål

Noen ganger kan det være nyttig med mer inngående tilbakemeldinger, for eksempel under utrulling av ny funksjonalitet. Det er derfor mulig å be brukeren svare på et eller flere oppfølgings­spørsmål etter at den vanlige tilbakemeldingen er sendt inn. Brukeren blir først spurt om å delta, og tas deretter videre til første spørmål.

Spørmålene kan være en blanding av flervalgsspørsmål med ett eller flere mulige valg, og åpne tekstspørsmål. De presenteres ett og ett, med knapp for å gå videre etter hvert spørmål. Dersom brukeren navigerer vekk fra siden for alle spørsmålene er besvart blir kun de besvarte spørsmålene sendt inn.

Innsending av data

Du må selv sende inn funksjoner for å håndtere innsending av data, men komponenten sørger selv for at de blir kalt på riktig tidspunkt; når brukeren trykker send inn, eller når de forlater siden etter å ha tatt valg i skjemaet.

Du må selv koble opp mot ditt ønskede feedback-endepunkt med eventuell vasking og/eller transformering av data.

Hovedspørsmål

Funksjonen for håndtering av hovedspørmålet får inn et objekt med verdien fra hovedspørsmålet, samt den eventuelle skriftlige tilbake­meldingen:

{ value: string | number; message?: string }

Oppfølgingsspørsmål

Funksjonen for håndtering av oppfølgings­spørmål får inn en liste med objekter etter hvor mange spørsmål som er besvart. Objektene inneholder informasjon om feltet, og verdien eller verdiene som er valgt:

[{ label: string: name: string; type: "radio" | "checkbox" | "text"; value: string | string[] }]

React API

Her finner du en oversikt over props på komponentene i pakken.