Hopp til innhold

Jøkul Core versjon 10

William Killerud

2022.06.07

@fremtind/jkl-core og pakkene som bruker den har fått en ny majorversjon. Her er en oppsummering av hva som har endret seg, hvordan du kan sjekke om du blir påvirket, og noen tips for å gjøre oppgraderingen enklere.

Jøkul-teamet har tatt en skikkelig vårrengjøring av Sass-kodebasen. Det har blant annet resultert i en ny Stilguide for Sass. Vårrengjøringen sørger for at Jøkul er klar for fjerningen av den gamle @import-syntaksen i Sass, og at Sass-koden har et tydelig dokumentert API.

Endringene i denne versjonen, kort oppsummert:

 • Alle variabler, mixins og funksjoner i core er tilgjengelige via @fremtind/jkl-core/jkl.
 • 🛑 Mixins som har hatt prefixet helper- har fått dette fjernet.
 • 🛑 Variabler, funksjoner og mixins fra pakker annet enn core er gjort private.
 • 🛑 CSS-animasjoner er gjort private. Rop ut om du brukte dem, så kan vi finne på noe lurt sammen.
 • 🛑 CSS-variabler som manglet jkl- prefix har nå fått dette. Legg til prefix om du brukte dem.
 • 🛑 jkl-motion-funksjonen (ikke mixinen motion) er renamet til easing.
 • 🛑 jkl-timing-funksjonen er renamet til timing.
 • 🛑 $jkl--timings og $jkl--easings er fjernet. Bruk jkl.timing("timing-navn") og jkl.easing("easing-navn") for å slå opp verdier.
 • 📚 Alle funksjoner og mixins i core har blitt dokumentert med SassDoc.
 • 👷‍♂️ Ny Sass modulsyntaks brukt internt.

Se Hvordan forenkle migreringen for noen tips og triks til når du skal oppgradere.

Ikke breaking for alle

Denne versjonen gjør bare navneendringer i Sass-kode, CSS-variabler, og CSS-animasjoner.

Hvis du:

 • bare importerer CSS eller Sass-stilark (for eksempel @fremtind/jkl-core/core)
 • ikke bruker CSS-variabler fra Jøkul i egen kode
 • ikke bruker CSS-animasjoner fra Jøkul i egen kode

så er det ingen breaking change for deg og du kan bare oppgradere 🥳

Alle mixins, variabler, og funksjoner tilgjengelige via jkl

Dette skal være alt du trenger fra nå for å bruke mixins, funksjoner og variabler fra Jøkul:

@use "@fremtind/jkl-core/jkl";

Har du egne @use for mixins, funksjoner eller variabler så bør disse fjernes. Bare @use "@fremtind/jkl-core/jkl"; er ansett som et stabilt API.

NB: du må fremdeles hente styles separat. Dette gjør du typisk én gang der du bygger opp stylesheeten din med alle avhengigheter.

@use "@fremtind/jkl-core/core";

Hvordan forenkle migreringen

Basert på erfaringen med å migrere internt i Jøkul:

 • Begynn med å fjerne alt av @import og erstatt med én @use "@fremtind/jkl-core/jkl";
 • Bruk search and replace for alt det er verdt:
  • helper- erstattes av tom string (prefikset brukes ikke lenger i Jøkul)
  • rem( erstattes av jkl.rem(
  • #{rem erstattes av #{jkl.rem
  • @include light-mode-variables erstattes av @include jkl.light-mode-variables
  • @include dark-mode-variables erstattes av @include jkl.dark-mode-variables
  • @include motion erstattes av @include jkl.motion
  • @include text-style erstattes av @include jkl.text-style
  • @include screenreader-only erstattes av @include jkl.screenreader-only
  • @include no-grow-bold erstattes av @include jkl.no-grow-bold
  • @include small-device erstattes av @include jkl.small-device
  • @include medium-device erstattes av @include jkl.medium-device
  • @include from-medium-device erstattes av @include jkl.from-medium-device
  • @include large-device erstattes av @include jkl.large-device
  • @include from-large-device erstattes av @include jkl.from-large-device
  • @include xl-device erstattes av @include jkl.xl-device
  • @include reset-outline erstattes av @include jkl.reset-outline
  • @include keyboard-navigation erstattes av @include jkl.keyboard-navigation

NB: Det at Sass kompilerer betyr ikke at alt er i orden. Særlig funksjonskall som rem() kan behandles som strings hvis funksjonen ikke blir funnet. Da ender du opp med CSS som ser ut som font-size: rem(20px); sendt rett til nettleseren, som ikke funker. Vær ekstra nøye med funksjoner, og test i en nettleser.

Funksjonen jkl-motion har fått navnet easing for å skille den fra motion-mixinen og unngå "dobbel Jøkul" i navnet ved bruk av ny modulsyntaks.

Funksjonen jkl-timing er nå bare timing for å unngå "dobbel Jøkul" i navnet ved bruk av ny modulsyntaks.

Hvis du har brukt $jkl--timings eller $jkl--easings direkte for å hente verdier, bruk funksjonene over i stedet.

CSS-variabler som blir definert i Jøkul har nå alltid et jkl- prefix. Dette manglet en del steder (se commitene for fullstendig oversikt: prefix, namespacing), så hvis du har egen kode som leser eller overstyrer disse variablene må du legge til dette prefixet også.

Modulsyntaks

Med denne releasen tar Jøkul i bruk Sass Modules (@use og @forward). Det anbefales sterkt at prosjektet ditt går over til den samme modulsyntaksen om dere ikke bruker den allerede, men det vil fungere å @importere som før i en periode.

Den gamle @import-syntaksen til Sass "frigjøres" til å bli en helt vanlig CSS-import. Med andre ord vil @import på sikt slutte å fungere som før. Det er planlagt at Sass sin støtte for @import for å importere Sass fjernes senest 1. oktober 2022.

Grunnen til at den nye syntaksen ikke er en drop-in replacement kan du lese mer om i for eksempel denne bloggposten. Kort fortalt:

 • alle importer blir eksplisitte – vi får ikke lenger uventede variabler, mixins og funksjoner "med på kjøpet"
 • alle moduler namespaces, så vi unngår navnekolisjoner
 • private variabler, funksjoner og mixins blir en feature støttet av selve rammeverket, ikke bare gjennom konvensjoner som _-prefix

Om du foretrekker video er denne YouTube-gjennomgangen fin.

SassDoc

Funksjoner, mixins, og en del variabler i core er dokumentert med SassDoc. Hvis du bruker extensionen Some Sass (erstatter SCSS IntelliSense) kan du få denne dokumentasjonen opp i editoren.