Hopp til innhold

Icons

Vi bruker sjelden ikoner. De ikonene vi har valgt å ha, er funksjonelle, ikke til dekorasjon.

Close
CheckMark
Plus
Search
Hamburger
Calendar
ArrowUpRight
ArrowUp
ArrowDown
ArrowRight
ArrowLeft
Info
Error
Warning
Success

Et lite utvalg av ikonene våre er animerbare. For å bruke animasjonene trengs CSSen fra ikonpakka.

ArrowVerticalAnimated
ArrowHorizontalAnimated
PlusRemoveAnimated
HamburgerCloseAnimated

Det animerte hamburgerikonet er ikke tiltenkt hovedmenyer. Til det bruker vi den dedikerte Hamburger-komponenten.

Hvordan bruker vi ikoner?

Se profildokumentasjonen for mer om hvordan vi bruker ikoner.

Om du skal bruke ikonet som en knapp, se også IconButton.

React API

Her finner du en oversikt over props på komponentene i pakken.