Hopp til innhold

Sass mixins

Vi tilbyr en rekke mixins og funksjoner i Sass for enklere bruk av stilarkene våre.

Du kan importere alle mixins, eller kun de du trenger, fra jkl-core. Nøyaktig syntaks vil variere ut fra oppsettet i prosjektet ditt, men vil sannsynligvis likne på dette: @import "~@fremtind/jkl-core/mixins/_all.scss;".

Bevegelse

@import "~@fremtind/jkl-core/mixins/_motion.scss;"

Du kan enkelt implementere bevegelse ved hjelp av mixin-en motion(), som setter CSS-egenskapene transition-timing-function og transition-duration ut fra valgene du gjør. For å bruke den må du spesifisere hvilken animasjonskurve og (valgfritt) hvilken varighet du ønsker på animasjonen. Husk også å spesifisere hvilke egenskaper du vil animere.

@include motion("standard", "productive");
transition-property: transform, opacity;

NB! Ikke bruk verdiene under direkte, da de kan endre seg. Ved å bruke mixin-en sørger du for å holde koden din oppdatert mot verdiene i designsystemet.

Navn på kurveVerdi

standard

ease

entrance

ease-out

exit

ease-in

easeInBounceOut

cubic-bezier(0, 0, 0.375, 1.17)

Navn på varighetVerdi

energetic

75ms

productive (default)

150ms

expressive

250ms

lazy

400ms

Screenreader

@import "~@fremtind/jkl-core/mixins/_screenreader.scss;"

Her finner du to mixins for å skjule noe visuelt, men fortsatt gjøre det synlig for skjermlesere. Du kan også gjøre elementet synlig ved fokus ved å bruke begge mixins.

// for kun å skjule:
@include screenreader-only();

// for å skjule, men vise ved fokus:
@include screnreader-only();
@include screnreader-only-focusable();

Denne funksjonaliteten er også eksponert som utility-klassene .jkl-sr-only og .jkl-sr-only--focusable.

Fjerne outlines

@import "~@fremtind/jkl-core/mixins/_helpers.scss;"

Denne mixin-en hjelper deg med å fjerne outlines og fokusringer fra elementer som knapper og lenker. Den vil fjerne disse både fra elementet den brukes på og elementer som ligger inne i dette.

@include reset-outline();

Konvertere pikselverdier til rem

@import "~@fremtind/jkl-core/_functions.scss;"

For å gjøre løsningene våre skalerbare og tilgjengelige ønsker vi å angi størrelser i rem fremfor å bruke pikselverdier. For å gjøre dette enklere har vi en funksjon som gjør om pikselverdier til riktig rem-verdi.

min-height: rem(48px); // 3rem

Kompakt modus

@import "~@fremtind/jkl-core/mixins/_helpers.scss;"

Dette er en snarvei til selektoren for kompakt modus når du skal skrive nye komponenter til Jøkul. Du bruker denne mixin-en som en wrapper, det vil si at den skal ha innhold.

.jkl-your-component {
  // regular styles
  @include compact-mode {
    // compact style overrides
  }
}

Keyboard-navigasjon

Når du setter opp initTabListner fra jkl-core, så settes det noen data-attributter på html-elementet som gjør at man kan sette opp en tydeligere focus state for tastaturbrukere eller egen stil for touchskjermer. Det er en mixin for å gjøre det enklere for klienter og knytte seg på denne funksjonaliteten.

@use '@fremtind/jkl-core/mixins/navigation';

.my-component {
  // pretty component
  &:focus {
    @include navigation.keyboard-navigation {
      box-shadow: 0 0 0 2px $info;
    }
  }
}

React API

Her finner du en oversikt over props på komponentene i pakken.