Hopp til innhold

Blogge i Jøkul

Bloggen er åpen for bidrag! Ta en titt på listen over bloggposter og se etter inspirasjon.

Når du er klar til å skrive er dette måten du publiserer en bloggpost.

Hvor skriver du bloggposten?

En bloggpost er i prinsippet lik all den andre dokumentasjonen her på siden, i den forstand at den starter som en MDX-fil som brukes av Gatsby. Dette er som Markdown, bare med støtte for React, så hvis du kjenner til Markdown har du for det meste det du trenger av forhåndskunnskap.

Bloggpostene ligger lagret som filer i Git, i denne mappen. Du kan bruke GitHub sitt webgrensesnitt for å skrive bloggposten, eller for eksempel VS Code om du har Jøkul-koden liggende på maskinen din.

For å lage en ny bloggpost oppretter du en ny fil i blog-mappen. Klikk her for å opprette en ny fil via GitHub. Filnavnet brukes til å lage URLen til bloggposten din, så bruk et fornuftig navn. Det er viktig at filnavnet slutter på .mdx sånn at Gatsby finner filen. Du kan bruke undermapper hvis du vil.

Litt om frontmatter

Selv om du har vært inne og redigert dokumentasjon før kan det hende frontmatter er nytt for deg.

Frontmatter er navnet vi bruker for metadada for en side, for eksempel:

  • tittel
  • forfatter
  • dato

Vi skriver frontmatter på denne måten, øverst i fila:

---
title: Min første bloggpost
author: Forfatter Forfattersen
description: En setning eller to om innholdet i bloggposten, denne vises på forsiden når din post er den nyeste
publishDate: "2020.06.05"
---

Innhold og publisering

Alt under --- som avslutter frontmatter blir en del av siden. Tittelen du skrev i title blir sidens <h1>-overskrift. Du trenger ikke gjenta denne. Overskriftene dine i bloggposten bør med andre ord starte på nivå to (##).

Når bloggposten din er ferdig er måten å få den publisert på å lage en pull request.

Hvis du har skrevet bloggposten din på GitHub kan du scrolle til bunnen av siden hvor det står Commit new file. Fyll ut det lille inputfeltet med docs: skrev bloggpost om ting, hvor ting gjerne kan beskrive det du faktisk skrev om. Det store skjemafeltet kan stå tomt. I radiovelgeren markerer du Create a new branch from this commit and start a pull request. Du kan la branchnavnet som foreslås stå som det er. Trykk på den grønne knappen. Du blir vist en side med tittel Open a pull request. Her trykker du Create pull request, så får noen fra Jøkul-teamet beskjed om at du har laget en bloggpost. De tar seg av resten derfra.

Hvis du har skrevet bloggposten direkte på egen maskin lager du en pull request som vanlig.

Hvordan legge til bilde

Bilder bør lagres i Git på samme måte som teksten. Vi legger bilder til bloggposter i en egen mappe. Hvis du bruker GitHub for å lage bloggposten kan du laste opp bilder på en liknende måte.

Når bildet ligger i riktig mappe kan du bake det inn i bloggposten din med Markdown:

![Beskrivende bildetekst for skjermlesere](/assets/blog/ditt-bilde.jpg)

Et tips om du skriver bloggposten direkte på egen maskin (ikke via GitHub) er at du må restarte Gatsby for at bildet skal plukkes opp.

Hvis du kan litt koding

Som sagt betyr MDX-filer at vi kan bruke React i tillegg til Markdown.

For å bruke React-komponenter må de enten hentes inn med import som i vanlig React-kode, eller så må de være konfigurert i FormatProvider. Om komponenten finnes i FormatProvider trenger du ikke importere den. Da er den tilgjengelig globalt.