Hopp til innhold

Januar 2021

Kjerneteamet

2021.02.16

Nytt år, nye muligheter. Så med det så justerte vi litt på oppdateringspostene, med vilje eller ei, kommer nå januar-oppdateringen etter januar er ferdig. Det går stadig ny kode ut i produksjon i ulike prosjekt som bruker Jøkul, så endelig begynner vi å se fruktene helt ute i PROD av alt arbeidet som er lagt ned i Jøkul. Det arbeides videre med universell utforming, både på komponenter og prosess nivå. Det forventes også nå som flere klienter er ute i produksjon at Jøkul kommer til å få en del nye komponenter og justetering på eksisterende ut i fra behovene til klientene i produksjon.

🌱 Releaser

  • Arbeidet med UU går videre, blant annet med flere seksjoner fra denne PR
  • Select fikk forwardRef, som betyr breaking change, i praksis er det bare å oppdatere med mindre du gjør bruker referanser inn i select-komponenten
  • NavLink kan nå også peke bakover
  • ToggleSlider fikk også et visuelt løft og tar nå litt mer plass og er lettere å bruke
  • Feedback er blitt skrevet om og har nå litt subtil bevegelse i seg og støtter custom tilbakemelding basert på hva brukeren svarte
  • Ny mixin for å gjøre det enklere for klienter å ta ibruk keyboard-navigasjon-stil som Jøkul gjør
  • Button fikk løst en bug, anbefaler ALLE å oppgradere til nyeste versjon asap

📰 Oppdateringer