Hopp til innhold

Kompaktvarianter har landet

William Killerud

2022.09.08

Både Figma og kode har fått oppdaterte kompaktvarianter denne uka. La oss ta en titt på detaljene.

Tidligere har kompakt gjerne vært som å si "tving mobilstørrelse på desktop". Vi ble enige før sommeren om et nytt rendyrket konsept for Compact. I august kom Mobile-størrelsene i Figma, og nå er nye Compact ute i både Figma og kode.

Kult, hvordan bruker jeg de nye variantene?

For Figma-brukerne våre er det en Size-prop for hver komponent som nå har tre valg:

 • Desktop
 • Mobile
 • Compact

Desktop og mobile brukes for de respektive skjermstørrelsene, og er hovedsakelig like med unntak av typografi.

Compact brukes i informasjonstette skjermbilder. Hovedsakelig vil dette gjelde for interne verktøy for proffe brukere.

Og hvis jeg er utvikler?

Som utvikler har du to metoder for å styre om komponenter skal være kompakte eller ikke.

Gjør hele seksjoner av sider kompakte

Tidligere har du kunnet sette attributtet data-compactlayout på et element i DOMen for å gjøre alle children kompakte. Det samme prinsippet kan fortsatt brukes, men det har fått et nytt navn.

- <div data-compactlayout>
+ <div data-layout-density="compact">

Reverser for deler av siden

Nytt fra @fremtind/jkl-core@11.0.0 og nyere er at du også kan reversere dette.

<div data-layout-density="compact">
  <!-- Alle Jøkul-komponenter inni her blir kompakte. -->

  <div data-layout-density="comfortable">
    <!-- Alle Jøkul-komponenter inni her får standardstørrelsen. -->
  </div>
</div>

Dette kan nøstes så mange nivåer du bare vil, men bruk med omhu.

<div data-layout-density="compact">
  <!-- Alle Jøkul-komponenter inni her blir kompakte. -->

  <div data-layout-density="comfortable">
    <!-- Alle Jøkul-komponenter inni her får standardstørrelsen. -->

    <div data-layout-density="compact">
      <!-- Hmm? -->

      <div data-layout-density="comfortable">
        <!-- Send hjelp! -->
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Gjør enkeltkomponenter kompakte

Alle komponenter med en kompaktvariant (skal være alle med unntak av Logo) kan styres individuelt med propen density.

For eksempel:

<SecondaryButton density="compact">Hent på nytt</SecondaryButton>

Om du ikke bruker React-komponentene kan du oppnå det samme med å sette attributtet data-density.

<button data-density="compact" class="jkl-button jkl-button--primary">
  <div class="jkl-button__content">
    <div class="jkl-button__slider">
      <span className="jkl-button__children">Lagre</span>
      <!-- Forenklet uten loader for eksempelets skyld -->
    </div>
  </div>
</button>

Reverser for en enkeltkomponent

Hvis du er i en seksjon av siden med data-layout-density="compact" vil du kanskje gjøre så en enkeltkomponent får sin vanlige størrelse:

<PrimaryButton density="comfortable">Lagre</PrimaryButton>

Kult, men noe ser litt rart ut her

Det har vært store endringer på tvers av hele biblioteket så sjansen er der for at noe enten ikke fungerer helt optimalt, eller rett og slett er feil.

Det er viktig at du sier i fra om ting du finner etter hvert som du tar i bruk nye Compact. Du kan gi tilbakemelding på et par måter:

Takk for at du er med på å forbedre Jøkul for alle sammen!