Hopp til innhold

Spacing

Spacing er viktig for å skape system, hierarki og god rytme på tvers av løsninger. Ved å etablere gode standarder for avstand blir det enklere og raskere for designere og utviklere å ta gode valg.

Skala

SpacingVariabelRemPixler
$spacing-3xsN/AremN/A
$spacing-2xsN/AremN/A
$spacing-xsN/AremN/A
$spacing-sN/AremN/A
$spacing-mN/AremN/A
$spacing-lN/AremN/A
$spacing-xlN/AremN/A
$spacing-2xlN/AremN/A
$spacing-3xlN/AremN/A
$spacing-4xlN/AremN/A

Praktisk

For å gjøre det lettere å jobbe med skalaen i Figma kan du sette verdien av "big nudge" til 8px. Dette gjør du under Hamburgermeny (øverst til venstre) Preferences Nudge Amount.

Hvordan bruke spacingskalaen?

Det er ingen konkret fasit på hvilke verdier i skalaen du skal benytte. Det vil avhenge av løsningen som designes.