Hopp til innhold

Universell utforming og roller

Universell utforming er viktig for hele Fremtind. Det er ikke en enkelt fagdisiplin som er ansvarlig, tvert imot krever det innsats fra alle deler av organisasjonen. For å unngå at fagdisipliner dytter ansvaret mellom seg er det viktig at alle har forståelse for sin rolle og hva som forventes av den, samt hva man kan forvente fra andre. Det er ikke lett å gjøre universell utforming perfekt, det vil kunne være tilfeller hvor å følge lovverk og WGAC til punkt og prikke gir en dårligere brukeropplevelse, da er det viktig å dokumentere det som gjøres så det kan vises til i tilgjengelighetserklæringer og for videre utvikling av løsningene. Husk også at verktøy og nettlesere er i utvikling, så det som var godt nok før kanskje ikke er det lengre. Derfor er det viktig med kontinuerlig fokus og forbedring.

I dette dokumentet går vi gjennom de viktigste ansvarsområdene for noen viktige grupper. Det er opp til hvert enkelt team å sørge for at ansvarsområdene blir dekket, selv om ikke alle rollene beskrevet her er tilstede i teamet. Teamet som helhet er ansvarlig for kvaliteten på sitt produkt.

Alle

Det forventes at alle har en grunnleggende forståelse for hva universell utforming er, og hva det betyr for Fremtind som organisasjon. I Fremtind er vi inkluderende, og ønsker å skape gode produkter for alle. Derfor forventes det at universell utforming er et sentralt fokus i teamene, uavhengig av og utover hva som er lovpålagte minstekrav.

Det vil ta tid å bygge inn kvalitetskravene i produktene og prosessen vår. Derfor er det ekstra viktig at alle drar i riktig retning, og at man har forståelse for at ikke alt blir riktig på første forsøk.

Det forventes:

 • Generell forståelse av universell utforming
 • Forståelse av hva som forventes av de ulike rollene
 • At man bidrar til å sette fokus på universell utforming
 • At man hjelper hverandre til å øke forståelse og kunnskap

Design

Designerne er "førsteforsvaret" for universell utforming og god brukeropplevelse for alle. For å kunne levere en god opplevelse for brukerne våre er det kritisk at universell utforming er i fokus fra første stund. Det kan ikke være noe man "legger på" etter at løsningen er designet.

Det forventes:

 • Først og fremst - sørge for god brukeropplevelse
 • Sikre at skisser og designkonsepter er i tråd med WCAG der det lar seg gjøre
 • Forståelse av god informasjonsarktektur
 • Forståelse av god fargebruk og kontrast
 • Forståelse av bevegelse og animasjon
 • Forståelse av hvordan design blir oversatt til fungerende løsninger
 • Kunnskap om hvem våre brukere er og hvordan de bruker våre løsninger
 • Ekspertise på brukertesting

Utvikling

Utviklerne er ansvarlige for å oversette design og ideer til virkelighet. Det innebærer å ha forståelese av hvordan designet blir seende ut på forskjellige flater og enheter. Alle som jobber med utvikling av flater der vi treffer kundene, uavhengig av hvor i utviklingsstacken du jobber, har et ansvar for at våre løsninger er tilgjengelig for flest mulig.

Det forventes:

 • Forståelse av semantisk HTML
 • Kunnskap om bruk av skjermleser og tastaturnavigasjon
 • Kunnskap om brukerpreferanser som redusert bevegelse
 • Kunnskap om responsiv CSS
 • Kunnskap om avanserte og/eller programmatiske verifikasjonsverktøy
 • Automatisering av de deler av prosessen som kan automatiseres
 • At man bryr seg om brukeropplevelsen i sluttproduktet
 • At man holder seg faglig oppdatert

Test

Testerne er de som i størst grad representerer brukerne, derfor er det viktig at testerne evner å sette seg inn i en rekke forskjellige situasjoner og brukermønstre. Det innebærer også å vite hvordan brukerne benytter verktøy som skjermleser, zoom, tastaturnavigasjon og liknende. Selv om testerne fungerer som et sikkerhetsnett er hele teamet ansvarlig for kvaliteten på universell utforming.

Det anbefales ikke å bruke simulatorer til å verifisere løsningen. Vi anbefaler heller å jevnlig gjennomføre testing og kunnskapsdeling, f.eks. ved å gjennomføre en testfest ved å bruke personas og/eller ved bruk av simulatorer. Når man bruker en simulator er dette kun for å øke forståelse og engasjement, ikke for å verifisere løsningen.

Det forventes:

 • Kunnskap om bruk og støtteverktøy for bruk (f.eks. skjermlesere, spesialtastatur, tastaturinnstillinger/oppsett og muse-erstatninger)
 • Kritisk blikk på informasjonsarktektur, fargebruk og bevegelse
 • At man setter fokus på universell utforming gjennom daglig testing, regresjonstesting ved release, og felles testfester

Produkt

Som leder for et team eller produkt står man ansvarlig for produktet som leveres. Det innebærer at man må ha et forhold til universell utforming i sitt produkt og i sitt team.

Det forventes:

 • Forståelse for tiden det tar å levere forventet kvalitet
 • Kunnskap om hvem våre brukere er og hvordan de bruker våre løsninger
 • Kunnskap om hvilke tiltak som gjøres for å sikre kvalitetskravene på design, utvikling og test
 • At man følger opp kvalitetskrav for universell utforming på samme måte som feks krav til sikkerhet, performance og brukertilfredshet

Support

De som jobber med support må kunne støtte både våre brukere og teamene. Siden support sitter mye nærmere den faktiske brukeropplsvelsen enn utviklingsteamene, kan de fange opp viktige problemområder som teamene ikke er klare over.

Det forventes:

 • At man fanger opp og melder fra om problemområder i bruk av produktene våre
 • Overordnet forstålse av arbeidet som gjøres rundt universell utforming
 • At man veileder kundene i hvor man kan finne informasjon om arbeidet vårt med universell utforming