Hopp til innhold

DatePicker

Datovelgeren gir brukerne mulighet til å skrive inn eller velge en dato. Ledeteksten beskriver hvilken dato brukeren skal fylle inn. To datovelgere kan brukes sammen for å angi perioder.

Juni, 2022
mantironstorfrelørsøn

Du finner et eksempel på datovelger brukt i skjemakontekst under Profil og Skjemadesign. Koden til eksempelet finner du på GitHub.

Typer og bruk

  • Enkel datovelger, til når brukeren skal velge en dato som er nær dagens dato
  • Utvidet datovelger, til når brukeren skal velge en dato som ligger mer enn ett år frem eller tilbake i tid

Vi kan også bruke to datovelgere, når vi vil at brukeren skal angi en periode med fra- og tildato. For eksempel "Hvor lenge var du syk da du var på ferie? Velg dato fra og til".

Tekst og validering

Velg størrelse på ledeteksten etter prinsippene for skjemadesign. Bruk en kort og tydelig ledetekst, som forteller hva brukeren skal velge. Hvis det trengs, kan du også gi mer forklaring med en hjelpetekst under feltet.

Hvis datovelgeren ikke validerer, vises en feilmelding, som forteller hva som er galt. Merk at feilmeldingen erstatter en eventuell hjelpetekst, slik at den feilmeldingen du lager også må fortelle hva hjelpeteksten var.

Juni, 2022
mantironstorfrelørsøn
Du må velge datoen da du først ble syk

Riktig

Hjelpetekst i feilmelding

Juni, 2022
mantironstorfrelørsøn
Du må velge dato

Feil

Feilmelding uten hjelp

React API

Her finner du en oversikt over props på komponentene i pakken.