Hopp til innhold

Figma og Fremtind

Mikkel Blytt

2020.08.10

Figma er et skisse- og prototypingsverktøy. Her kan vi lage skisser og prototyper for utvikling / raske konsepter / brukertester og mer. Figma er vektorbasert og minner veldig om Sketch.

Figma tillater også samarbeid i sanntid, og flere personer kan jobbe samtidig i samme fil. Dette muliggjør effektivt samhandling når man er flere designere på et prosjekt eller oppgave.

Figma er også nyttig for de som ikke er designere. Her kan man se og kommentere på skisser, klikke seg gjennom prototyper, og lese ut størrelser, avstander og stilnavn på skjermbildene.

Roller

I Figma er du enten en Editor eller en Viewer.

Editors kan opprette, slette, redigere filer og lage prototyper etc.

Viewers kan se filer og kommentere (trykk “C” for kommentarmodus), de kan også lese ut størrelser, avstander og stilnavn i skissene.

Lisensen tar bare betalt for editors, men alle som oppretter en figmabruker med en @fremtind.no epost har tilgang som viewer. Dette gjør det enkelt for alle interessenter å holde seg oppdatert og involvert i designprosessen, og for utviklere og testere å referere til skissene. Inviter de du jobber med til å lage en bruker sånn at de kan få tilgang til skissene dine.

Fremtind og Figma

Figma lar deg bygge en egen mappestruktur med ulike tilganger. På øverste nivå har vi Fremtind, som er organisasjonen. Her kan man sette globale fonter og komponentbibliotek som skal være tilgjengelige på tvers. Under det har man teams, og i hvert team er det ett eller flere prosjekt hvor man finner de faktiske filene.

Team i Fremtind

Hvert område har sitt eget team på Figma, for å bli med gå til “Fremtind” og velg “Join Team”. Du kan være medlem av flere teams , bli med på (join) team du skal jobbe med eller er interessert i. Hvert team kan ha flere “prosjekt” under seg. PM, BM, Oppgjør, Rådgiverklienter etc., har sine egne team.

Designsystemet: I dette teamet finner du Jøkul (designsystemet), portalen, og diverse “byggesoner” for å teste ut ting. Det er ikke lov å redigere i biblioteksfilen, bare i byggesonen.

Designavdelingen: Dette teamet er et område for diverse filer som ikke passer under teamene. Kan være egne arbeidsfiler eller for sprinter, designdager, designkritikk etc etc.

Andre team: Ved varig behov anbefales det å opprette team slik at det er enkelt for alle å finne filer som hører til et område som ikke er tilknyttet et av de eksisterende teamene.

Prosjekter

Under hvert team kan det opprettes flere prosjekter. Det er nyttig når du har store team som jobber med flere områder. Prosjektene du jobber med hyppigst er smart å markere som favoritt (stjerne) slik at de er enkle å finne i sidemenyen.

Filer

Første page i en fil må gjøres til en “cover” page som forteller hva filen er og hvem som er ansvarlig. Opprett flere filer istedetfor å la en fil bli ekstremt stor. For store filer er vanskelige å bruke og får ytelsesproblemer.

Lær mer om Figma

Se igjennom de andre pagene på denne filen for litt ymse tips og triks. Se YouTube og Figma.com for tutorials og dokumentasjon.

Figma - Getting started

Differences Sketch vs Figma

Fremtinds Figmafil med tips og triks