Hopp til innhold

Logo

Logoen er navnetrekket vårt. Vi skal i utgangspunktet bruke logoen alene, slik at den får fokus.

I tillegg til logoen har vi et logosymbol, som er utledet fra «F-en» i logoen. F-en tipper mot høyre og former en tinde. Logosymbolet passer god til små flater, for å skape et tydeligere visuelt uttrykk. Det gir oss også større fleksibilitet i logobruk.

Riktig

Logo

Riktig

Logosymbol

Slik bruker du logoen

Avstand rundt

Avstanden rundt logoen og logosymbolet bør være minst halvparten av Fremtind-F-ens høyde. Under logoene bør avstanden være minst 3/4 (0,75 %) av F-ens høyde. Ikke sett logo eller logosymbol i en ramme, de skal stå mest mulig fritt på flaten.

Riktig

Logo og logosymbol skal enten være sorte eller hvite med god kontrast til bakgrunnen.

Avstand mellom logo og logosymbol

Avstanden rundt logoen og Logoen og logosymbolet skal aldri stå så nær hverandre at de oppfattes som ett symbol. Hvis vi skal bruke dem sammen, skal de stå tydelig atskilt. Logosymbolet skal alltid stå i toppen og logoen i bunnen, dersom de brukes på samme flate. Logosymbolet bør være minst halvparten av Fremtind-F-ens høyde. Under logoene bør avstanden være minst 3/4 (75 %) av F-ens høyde. Ikke sett logo eller logosymbol i en ramme, de skal stå mest mulig fritt på flaten.

Riktig

Logosymbolet skal stå i toppen og logoen i bunnen, hvis de brukes på samme flate

Feil

Ikke sett logo og logosymbol sammen. Benytt en alene.

Farger

Logo og logosymbol skal brukes i svart eller hvitt—ikke andre farger. Pass på at logoen alltid har god kontrast mot bakgrunnsfargen med tanke på kravene til universell utforming.

Riktig

Logo og logosymbol skal enten være sorte eller hvite med god kontrast til bakgrunnen.

Feil

Logo eller logosymbol i annen farge enn svart eller hvit

Proporsjoner

Logoen skal alltid beholde sine opprinnelige proporsjoner—ikke strekk den. Tips: Hold Shift inne når du skal skalere logo og bilder, så blir proporsjonene riktige.

Skygge og relieff

Vi skal aldri legge skygge eller relieffeffekter på eller under logoen.

Feil

Ikke bruk skygge eller relieffeffekter på logo og logosymbol

Her finner du logooriginalene

Logoen kan kun benyttes på produkter som representerer Fremtind. Tredjeparter må også ha godkjenning før bruk av logoen på produkter som skal lages for oss.