Hopp til innhold

Ikoner

Vi bruker sjelden ikoner. De ikonene vi har valgt å ha er funksjonelle, for eksempel til handlinger som å legge til en fil, åpne noe eller lukke det igjen.

Vi bruker ikke ikoner til dekorasjon eller som illustrasjon, for eksempel av produkttype.

Ikonene vi bruker er gjerne en del av et skjemafelt, for eksempel Select og Datepicker, eller fungerer som knapper. Vi bruker også ikoner i Message box til å fremheve status.

Ikonene våre

IkonNavn

Hake

Lukk

Legg til

Søk

Hamburger meny

Kalender

Pil opp mot høyre

Pil høyre

Pil venstre

Pil opp

Pil ned

Feil

Advarsel

Suksess

Info

Animasjon

I noen situasjoner animerer vi ikonene våre fra én tilstand til en annen. Dette gjelder hovedsakelig Pil-ikonene, men også Legg til og Lukk. Se for eksempel Accordion, eller oversikten over alle de animerte ikonkomponentene.

Farger

Fargen på ikoner skal i hovedsak være lik tekstfargen til innholdet rundt. Det finnes noen unntak, som for eksempel i List-varianten med grønn avhuking og rødt kryss, men disse er sjeldne.

Trenger du andre ikoner?

Vi ønsker å holde bruken av ikoner under kontroll, så ta kontakt med Jøkul-teamet om du tegner nye ikoner og ønsker å bruke de, eller om du har et spesielt behov som ikke dekkes av våre eksisterende ikoner.