Hopp til innhold

Stemmen vår

Fremtinds tone of voice heter «Stemmen vår»

For deg som designer og utvikler løsninger for Fremtind, er det viktig at du tenker på sluttbrukeren når du skriver tekster som brukerne skal lese. Veiledninger til brukeren i fagsystemer og skjemaer ut mot publikum må være tydelige og klare. Det er også viktig å skrive tydelige og gode knappetekster, feilmeldinger og hjelpetekster (mikrotekster). En feilmelding skal for eksempel fortelle tydelig hva som er feil og foreslå en løsning.

Hovedprinsippene i Stemmen vår er:

 • Modig
 • Varm
 • Presis

Vi er modige

Stemmen vår er et frisk pust i en tradisjonell bransje.

Vi tør å skille oss ut og godtar ikke svar som «sånn har vi alltid gjort det» eller «loven vil at vi skriver det sånn» hvis vi mener at det er uforståelig eller er unødvendig informasjon. Vi tilpasser språket vårt etter hvem du er og hvor vi møter deg, men du skal alltid kjenne igjen «Stemmen vår».

Vi er varme

Vi er medmennesker og snakker med deg med både trygghet og varme.

I hverdagen vår håndterer vi emosjonelle oppturer og nedturer. Vi møter deg som opplever uhell, trøbbel og som er i sorg. Vi er her for å hjelpe deg og å forebygge skader. Du skal oppleve oss som medmennesker, og vi snakker med «deg» og ikke «kunden». Hos oss er alle likeverdige.

Vi er presise

Vi vil bli mestere i klarspråk.

Vi gjør det enkelt for deg, og bruker riktig grammatikk og språkregler. Vi er presise i alt vi sier, uansett om det gjelder hva forsikringen din dekker eller hvorfor vi samler inn data. Du skal oppleve å få informasjon tilpasset akkurat deg, som er relevant, til riktig tidspunkt og i riktig kanal.

Skriveråd

 1. Hvem skriver du for?
  • Vurder hvem som er målgruppen din.
  • Hvor skal mottakeren lese teksten? På en nettside eller et digitalt skjema?
 2. Hva er målet med teksten?
  • Gjør budskapet tydelig fra begynnelsen av.
  • Tenk på hva mottakeren vet fra før. Ta bare med det som er nødvendig.
 3. Fortell det viktigste først og lag en god struktur
  • Del opp teksten og bruk overskrifter og mellomtitler.
  • Bruk avsnitt så ofte du kan. En tekst med luft er lettere å lese.
  • Sett punktum ofte.
  • Bruk lister og tabeller for å skape oversikt.
 4. Skriv direkte til mottakeren
  • Bruk "du" og "vi".
  • Vær høflig når du skriver – det er umulig å vite hvilken situasjon mottakeren er i.
 5. Skriv aktivt
  • Skriv slik du snakker.Tenk deg at du forklarer til mor eller bestefar.
 6. Forklar fagord og forkortelser. Ikke alle vet hva "erverv" og "premie" betyr.
  • Velg enkle og kjente ord.
  • Skriv ut forkortelser.
  • Forklar fagord og gi eksempler.
 7. Skriv på en moderne måte
  • Det er tungt å lese "denne sak" og "dette brev". "Denne saken" og "dette brevet" gir bedre flyt.
 8. Les alltid korrektur
  • Be gjerne en kollega om å lese teksten din også.

Les mer

Stemmen vår bygger på prinsippene for klarspråk, som handler om korrekt, klar og brukertilpasset kommunikasjon. I tillegg til skriverådene vi har listet opp her, kan vi anbefale sidene til Språkrådet og PLAIN (Plain Language Action and Information Network) for flere råd om hvordan du skriver i klarspråk.