Hopp til innhold

FieldGroup

Et feltsett er et sett med skjemafelter som hører sammen, for eksempel navn, adresse og postnummer/sted. Feltsettet må ha en overskrift som beskriver innholdet, og kan også ha en hjelpetekst eller en feilmelding.

Samleoverskrift for feltene

her kan du sette inn innhold og felter

Du finner et eksempel på et feltsett brukt i skjemakontekst under Profil og Skjemadesign. Koden til eksempelet finner du på GitHub.

Tekst og validering

Velg størrelse på overskriften til et feltsett etter prinsippene for skjemadesign. Ha en kort og tydelig overskrift, som beskriver hva brukeren skal velge. Hvis du trenger å gi mer forklaring, kan du sette en hjelpetekst under feltsettet.

Hvis feltsettet ikke validerer, kan vi enten velge å legge en feilemelding under hele settet, eller under ett eller flere felt, hvis det gir bedre hjelp.

Bruk

Selv om det visuelle i et feltsett dukker opp mange steder vil FieldGroup-komponenten ikke brukes så ofte direkte.

Dersom du bruker RadioButton har den sin egen RadioButtonGroup (visuelt identisk) som fyller rollen til FieldGroup, med noe skreddersøm for en gruppe radioknapper. Skjemafelter som TextInput, Select og Datepicker har innebygget støtte for ledetekst, hjelpetekst, og feilmeldinger. Med mindre disse skjemafeltene sammen utgjør et konsept skal det ikke brukes en FieldGroup rundt dem.

Der du vil trenge å bruke FieldGroup-komponenten direkte er:

  • rundt en liste med Checkbox
  • rundt inputfelter som til sammen utgjør et konsept (for eksempel adressefelter)

React API

Her finner du en oversikt over props på komponentene i pakken.